POSTMODERNISM MUSEUM PROGRAMME

15 retrospective ale artei contemporane românești 1990-2020

După 30 de ani

O cronologie work in progress a manifestărilor expoziționale de artă românească cât și participările artiștilor români la expoziții la simpozioane sau tabere de creație, cât și premii obținute la manifestările artistice de după 1990

Perspectivă pluralistă

Propunerea acestui proiect este de a privi pluralist, inclusiv conceptul de retrospectivă, și de a avea un conglomerat de teme și opinii, după care beneficiarii să poată urmări online diversitatea fenomenelor artistice și a temelor de cercetare în funcție de preocupările fiecărui istoric și critic de artă în parte – unii vor analiza artele decorative, alții reprezentările expoziționale românești din afara țării, alții arta monumentală, alții noile media, alții expoziții cu tematică neo-ortodoxistă, alții femeile în artă, alții învățământul artistic, alții manifestările artistice regionale din Cluj sau din Timișoara sau Iași etc

Istorii subiective & obiective

Proiectul centralizează elementele de istoria artei de după 1990, făcând apel la istorii subiective, materiale de arhivă (istorii obiective) și cercetări. Prezentarea complexității fenomenului artistic generate de politici publice și culturale, în paralel cu reflectarea acestora atât în literatura de specialitate cât și în publicațiile vremii și în alte fenomene culturale prin cercetări extensive și aplicate, interdisciplinare.

products

Publication Store

All projects presented within PostModernism Museum are not merely objects exhibited but thoroughly documented initiatives.