Nasui, Cosmin (coordonator); Ciupală, Alin; Majuru, Adrian; Vasile, Cristian
Naționalism și multiculturalism în cultura vizuală din România

Cuprins:

Introducere

Alin Ciupală – Națiune și naționalism în opera lui Nicolae Grigorescu

Adrian Majuru – Bucureștiul multicultural

Cristian Vasile – Naționalism și internaționalism în artele plastice în primul deceniu comunist: între reconciliere și tensiune interetnică

Cosmin Nasui – Ideologii vizuale ale identității naționale românești

Ilustraţii

#SpecificNațional #Multicultural #Cosmopolit #Exotic

#ZileNaţionale #SărbătoriNaționale

#MitologiiNaţionale #EroiNaționali #CultulPersonalității

#Folclorizare #NaţionalităţiConlocuitoare

Format finit: 165×235 mm
Hartie: mat 250g și offset 90g
Ilustrații: 46 color și 44 alb-negru
120 pagini
Editura PostModernism Museum, 2017
ISBN 978-606-93751-5-0

Cele două filtre, naționalism și multiculturalism, sunt aplicate în cadrul proiectului „Naționalism și multiculturalism în cultura vizuală din România, de la 1918 până în prezent” din punct de vedere al culturii vizuale, înțeleasă ca un câmp larg de manifestări culturale și artistice ce include artele vizuale, publicații grafice de tip periodic sau ediție limitată, arhive fotografice, cărți poștale, indexuri de semne și simboluri create și publicate pe teritoriul României.

Naționalismul ca și concept poate avea conotații sensibile în sens patriotard, atunci când este căutat specific de o ideologie sau o alta, însă cuprinde o puternică constantă culturală, care este alcătuită din bogăția și diversitatea tuturor grupurilor etnice și care contribuie la cultura de pe teritoriul țării.

Specificul național în arta românească poate fi evidențiat, printre altele, prin reperele iconice ale carelor cu boi ale lui Grigorescu sau scenele inspirate din folclor și mitologie dacică, scăldate în albastru de Voroneț ale lui Bălașa, ori prin Școala de la Balcic cu tătăroaicele pictate timp de câteva generații de artiști și Școala de la Baia Mare cu exotismul și cosmopolitismul artiștilor veniți din toată lumea. Ne oprim și la Avangarda reprezentată preponderent, național și internațional, de evreii din România, cât și la cultura creată de români ca diasporă, de la Brâncuși până la Ghenie.

Proiectul „Naționalism și multiculturalism în cultura vizuală din România, de la 1918 până în prezent” pune în valoare contribuția minorităților naționale la dezvoltarea culturii românești în ultima sută de ani, ca parte integrantă și decisivă a culturii și artei românești.

Proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii și Identității Naționale, în urma unui apel public de proiecte, cu ocazia Zilei Culturii Naționale