Pentru o lungă perioadă, artele decorative (considerate generic, din punctul de vedere academic, ca fiind specializările în materiale și tehnicile specifice: sticlă, ceramică, textile, metal) au rămas adesea asociate artelor minore, însă în percepția contemporană ele și-au găsit locul și importanța cuvenită între genurile artelor vizuale. Din nefericire, domeniul artelor decorative contemporane a rămas puțin documentat, una dintre ultimele lucrări de referință fiind spre exemplu „Decorative Artists of Today”, editată de Vasile Drăguț și publicată de Uniunea Artiștilor Plastici din România în 1980.

Salonul Național de Artă Decorativă organizat de Muzeul Național Cotroceni și Uniunea Artiștilor Plastici prin filiala Arte Decorative, a generat în urma edițiilor anterioare în număr de șaptesprezece un bogat material documentar care nu a beneficiat până acum (în afara formei punctuale a catalogului – atunci când acesta a existat) de o cercetare, documentare, arhivare după criterii specialitate muzeale sau de istoria artelor, în vederea deschiderii lui ca o arhivă vie, atât pentru pasionații cunoscători cât și pentru publicul larg .

În plus, Muzeul Național Cotroceni deține, dorește și se angajează să dedice un spațiu fizic permanent centrului de resurse, care va conține zona de bibliotecă cu acces la arhivele artelor decorative și documentației aferente, cât și materiale expoziționale cu caracter documentar, pe suport de hârtie sau de tip hologramă.

Între aceste materiale expoziționale vor fi prezentate inclusiv documentarea lucrărilor de artă decorativă monumentală din perioada comunistă şi raporturile lor cu spațiul și arhitectura epocii – aceasta fiind o cercetare în premieră.

Documentarea celor 9 ediţii (1970-1978) ale Simpozionului de ceramică monumentală de la Medgidia, cu lucrări în majoritatea lor distruse, și prezentarea prin intermediul noilor media – anume a proiecțiilor holografice ale lucrărilor realizate în cadrul Simpozionului, readuce în atenție lucrări astăzi dispărute sau abandonate de administraţia locală. De asemenea va fi creat un material resursă care va fi conținut de cartea-obiect „Artă decorativă monumentală românească dispărută”. Acesta va fi pus la dispoziție în Centrul de resurse și va fi distribuită în biblioteci din țară.

Deci apariția unui Centru de resurse pentru artele decorative vene în contextul prolific al multitudinii de materiale documentare, acum fragmentate și imposibil de accesat integrat, a activității acestui segment al artelor vizuale în istoria recentă și în cea contemporană. 

Prin accesul la materialele din cadrul Simpozionului de ceramică monumentală de la Medgidia (9 ediții), Saloanele Artelor Decorative (17 ediții), Bienalelor Artelor Decorative (4 ediții), prin expozițiile personale și de grup ale celor peste 420 de membri UAP – Arte decorative, grupați pe secțiunile: Sticlă, Ceramică, Arte Textile, Metal, Mixed Media, Centrul de resurse, curatoriat specific, are șanse optime de centralizare și arhivare a domeniului artelor decorative, permițând abordări istoriografice ulterioare și aducând informații prețioase privind patrimoniul imaterial românesc din această zonă a artelor vizuale.

Proiectul beneficiază de parteneriatul strategic cu Muzeul Național Cotroceni, organizatorul Salonului Artelor Decorative, eveniment de tradiție al muzeului ajuns la ediția a XVIII-a.