Revistă a U.A.S din centrul universitar Timișoara

 • Are 16 pagini, costă 2 lei; are 8 numere pe an (în vacanțe nu apare);
 • Adresa redacției: Casa de Cultură a Studenților, B-dul Tinereții, nr. 9, camera 03, tel.: 14907, 19721, Timișoara;
 • Tiparul: Î. P. “Banat” Timișoara;
 • Colectivul de redacție: Gh. Cusan (redactor-șef), Ioan Morar (redactor-șef adjunct), Marcel Sămânță (redactor-șef adjunct);
 • Publică studenți, profesori universitari;
 • Au articole sociale, fotografii, caricaturi, consemnări (adică știri studențești), despre boboci, despre muncă patriotică, repartiție, absolvenți, cămine studențești, despre studenți străini la Timișoara, vacanțe, excursii, stațiuni;
 • Pagina 10 este “Salon literar” (publică cronici la cărți, poezii; prezintă câte un poet din cenaclul „Pavel Dan”);
 • Pagina 11 este în limba germană (poezii, cronici);
 • Literatură SF, folclor, arte, cronică, poezii în maghiară (un sfert de pagină);
 • Teatru, film, plastică, muzică (pagina 13);
 • Magazin (pagina 14); fotbal, sport, în general;
 • Pagina 15: rebus, caricaturi, fabule, tablete de gând.

„Revista Forum studențesc (editată la nivelul Centrului Universitar Timișoara) a apărut în anul 1973, ca urmare a unificării, prin decizia C.U.A.S.C., a celor 4 reviste studențești timișorene ‒ a Universității de Medicină (Scalpelu’), a Institutului Politehnic (Micron), a Institutului Agronomic (Agraria) și a Universității din Timișoara (Forum) – ce funcționau încă din anul 1968. Până în 1989, pe lângă tematica specifică, privind viața studențească, ce i-a adus numeroase premii la concursurile naționale, revista Forum studențesc s-a remarcat, constant, prin paginile de cultură/literatură și, în mod deosebit, prin consistența valorică și tematică a Suplimentelor sale literare (unele realizate de Facultatea de Filologie, suplimentul de proză scurtă, cele dedicate/datorate Cenaclului ,,Pavel Dan” etc.).

Scalpelu, 6 aprilie, 1968
Scalpelu, 6 aprilie, 1968

,,O particularitate a revistei Forum studențesc, ce o individualiza în spațiul cultural universitar, era promovarea permanentă a literaturii și artei SF, pe lângă rubrica de profil fiind editat, perodic, și un supliment (fanzin) numit Paradox, cu contribuția membrilor Cenaclului studențesc H. G. Wells, sub îngrijirea lui Viorel Marineasa (metodistul cenaclului) și, respectiv, Cornel Secu. Remarcabile au fost și strădaniile revistei Forum studențesc de a promova zone de avangardă ale limbii și culturii, aflate la limita acceptului de către autoritățile comuniste ale acelor ani, precum muzica pop, rock etc. (rubrica Sinteze) sau susținerea limbii Esperanto. Nu în ultimul rând, revista Forum studențesc a fost – inclusiv prin colaborarea cu cercul de profil al Casei de cultură a studenților – o veritabilă școală de presă și de intelectuali de prestigiu, mulți dintre membrii colectivului redacțional devenind, în timp, reputați ziariști, oameni de cultură și litere, distinse cadre universitare.” (Gheorghe Crișan, redactor-șef al revistei între 1977-1981)

În acest context, din multitudinea membrilor colectivelor redacționale și ai colaboratorilor revistei Forum studențesc (unii dintre ei, personalități de prim rang ale culturii și literaturii române) care, prin prestația lor profesională și creatoare, au adus, în perioada anilor ’80-’90, un plus de imagine revistei și, implicit, instituției tutelare, amintim, selectiv, cu accent pe paginile literar-culturale, pe Eugen Todoran, Livius Ciocârlie, Marcel Pop-Corniș, Adriana Babeți, Șerban Foarță, Cornel Ungureanu, Sorin Titel, Iosif Cheie-Pantea, Simion Mioc, Ion Arieșanu, Dușan Petrovici, Marcel Turcu, Crișu Dascălu, Traian Dorgoșanu, Alexandru Ruja, Gheorghe Jurma, Rodica Bărbat, Ioan Iovan, Viorel Marineasa (metodist, coordonatorul Cenaclului Pavel Dan până în 1989 și al mai multor suplimente literare ale revistei Forum studențesc), Vasile T. Crețu, Cornel Secu, Dana Gheorghiu, Aurel Turcuș, Ioan Viorel Boldureanu, Lucian Alexiu, Ioan Băcălete, Ștefan Popa-Popas, Nick Lengher, Marian Odangiu, Carmen Odangiu, Marcel Sămânță (redactor-șef adjunct), Constantin Mărăscu, Gheorghe Crișan (redactor-șef), Valentin Vișan (redactor-șef adjunct), Mirel Lazăr, Radu Matei Todoran, Lia Lucia Petric (Iepure), Lucian Ionică, Mircea Bârsilă, Ion Monoran, Adrian Derlea, Cornelia Velțan, Gheorghe Pruncuț, Marius Terziu, Petru Dinu Marcel, Marcel Luca, Dușan Baiski, Sergiu Nicola, Dorin Davideanu, Mihai Alexandru, Voicu David, Sabin Popescu, Silviu Genescu, Antuza Genescu, Petru Ilieșu, Daniel Vighi (redactor-șef adjunct), Ioan T. Morar (redactor-șef adjunct), Cornel Bogdan, Simona-Grazia Dima, Lucian P. Petrescu, Marlen Heckmann, Gheorghe Secheșan, Marius Morariu, Horia Dulvac, Vasile Rodian, Corina Rujan, Lucian Scurtu, Florian Mihalcea (redactor-șef adjunct), Marcel Tolcea, Andreea Gheorghiu, Traian Pop Traian, Tudorel Urian, Rodica Draghincescu, George Lână, William Totok, Helmuth Frauendorfer, Mircea Mihăieș, Vasile Popovici, Andrei Bodiu, Pompiliu Crăciunescu (redactor-șef), Mihai Octavian Ioana, Radu Pavel Gheo, Gabriel Zănescu, Radu Ciobotea (redactor-șef), Lucian Vasile Szabo, Otilia Hedeșan, Simona Constantinovici, Mircea Pora, Eugen Bunaru, Ioan Crăciun, Valeriu Drumeș, Mihai Corneliu Donici, Nina Ceranu, Mariana Gherga, Laura Gheorghiu, Victor Neumann, Rodica Borșa, George Șerban (redactor-șef adjunct între 1988-1989), Dan Rațiu (redactor-șef în aceeași perioadă), Valentin Sămânță. Merită, de asemenea, amintit aportul inimosului director al Casei de Cultură a Studenților din Timișoara, profesorul Valeriu Panasiu, (coleg de filologie, la București, cu Sorin Titel), care a sprijinit, într-o perioadă grea (anii ’80), activitatea Cenaclului literar ,,Pavel Dan” și editarea Forumul-ui studențesc, precum și aportul Danei Dinu, coordonatoarea cercului de presă.” – Eugen Bunaru, Forum studențesc puțin înainte și puțin după ’89, Banatul azi, 28 iulie 2017