• născut la 11.II.1915
  în com. Risipiţi
 • pictor
  A fost arestat la 8.VII.1960 pentru scrisori anonime.
  Prin sentinţa nr 318/17.VIII.1960 a Tribunalului
  Militar Craiova, a fost condamnat la 5 ani închisoare corecţională
  Pus în libertate la 5.X.1962, prin Decretul nr.772/1962.

sursa: ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. D 000018, f. 94.