Laszlo Iuliu (Gyula)

 • născut la 14.XI.1912
  în Oradea
 • pictor
  A fost arestat la 14.XI.1947 pentru crime de război.
  Prin sentinţa nr.1427/1947 a Curţii Cluj, a fost condamnat
  la 20 ani muncă silnică.
  Pus în libertate la 23.XII.1955 prin Decretul nr.421/1955.

sursa: ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. D 000018, ff. 25, 95.