• născut la 5.XI.1909
    în Galați
  • pictor
    A fost condamnat la 18.I.1958 pentru faptul că a fost șef de cuib și comandant legionar. Prin ordinul M.A.I. nr 10003/1958, i s-a fixat loc de muncă obligatoriu pe timp de 60 de luni.
    Pus în libertate la 25.I.1963.

sursa: ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. D 000018, f. 123.