1907, Belagorodie, (Cetatea Albă) Rusia – ?
Grafician. Absolvent al unei școli normale, a fost căpitan în Regimentul 39 Infanterie și decorat în 1946 cu Steaua României cu spade în grad de cavaler. Studii libere de artă, membru al UAP. Afișist și ilustrator de carte. A locuit în București pe str. Caracas nr. 61.

A machetat următoarele emisiuni de mărci poștale:
• Aurel Vlaicu, 1950, 3 timbre
• Lupta pentru pace, 1950, 2 timbre
• Gata pentru muncă și apărare (G.M.A.), 1950, 4 timbre
• Ziua Armatei, 1952, 1 timbru
• Luna prieteniei româno-sovietice, 1952, 1 timbru (1,75 lei, după
un afiș de Pavlin Nazarie (↑))
• A 20-a aniversare a luptelor de la Griviţța, 1953, 1 timbru (după
pictura lui Gábor Miklossy „Grivița” 1933)
• Luna Pădurii, 1953, 3 timbre
• 30 de ani de la moartea lui Lenin, 1954, 1 timbru (după tabloul
pictorului sovietic A.A. Vasiliev)
• Luna Pădurii, 1954, 3 timbre
• Ziua Minerului, 1954, 1 timbru
• Case de ajutor reciproc – 5 ani de la constituire, 1954, 2 timbre
• Săptămâna culturii chineze, 1954, 1 timbru
• Luna prieteniei româno-sovietice, 1954, 2 timbre (marca de 65 bani este realizată după lucrarea lui Iosif Cova (↑) „Prieteni pe veci”)
• 50 de ani de la greva docherilor din Galaţți, 1956, 1 timbru
• 5 ani de la înființarea primelor gospodării agricole colective
(G.A.C.), 1956, 1 timbru (primele G.A.S.-uri au fost înființate în 1949 și din această cauză timbrul a fost retras din circulație și înlocuit cu unul cu inscripția corectă)
• 7 ani de la înfiinţțarea primelor gospodări agricole colective,
1956, 1 timbru
• 80 de ani de la Războiul de Independență a României, 1957, 1
timbru (după tabloul „Gornistul” de N. Grigorescu)

Total emisiuni de mărci poștale: 19
Total timbre: 31
ANIC fond UAP, dosar nr. 2/ 1953, 48v, dosar nr. 3/1953, 94 și dosar nr. 52/1963, 124; Barbosa 1976, 348; CMPR 1959; CMPR 1964; CMPR 1974; CMPR 1984;

sursa: Cristian Andrei Scăiceanu, Dicționarul Machetatorilor Mărcilor Poștale Românești, Editura Oscar Print, 2018, pp.144-145.