Amfiteatru

Amfiteatru

Amfiteatru Revistă literară și artistică editată de Uniunea Asociațiilor Studențești din Republica Socialistă România. De la numărul 1/1974 devine Revistă literară și artistică editată de Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști din România. Apare lunar, are 12...
Viaţa studenţească

Viaţa studenţească

Revista Viața Sudențească era revista Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România Are 16 pagini, costă 1 leu;Revistă a UA Studenților din România;Apare săptămânal;Redacția. Cod 70761, București, jud. Ilfov, Bd. Schitu Măgureanu, nr. 9, tel.: 135320;Fac...