Constanța Dogeanu

Constanța Dogeanu

Constanta Dogeanu, revista Arta nr 2, 1969 (2)Constanta Dogeanu, revista Arta nr 2, 1969 (1)Constanța Dogeanu – Compoziție (sticlă)Constanta Dogeanu, Foto credit Eugeniu Lupu Constanta Dogeanu, Foto credit Eugeniu Lupu Constanta Dogeanu, Foto credit Eugeniu Lupu...