Tînărul leninist

Tînărul leninist

Tînărul leninist, revistă de cultură social-politică pentru tineret a C.C. al U.T.C Apare în Editura ScînteiaTiparul Combinatul poligrafic „Casa Scînteii”Adresa redacției: București, Piața Scînteii, nr. 1, tel 176010/1095Prețul 3 leiPentru străinătate abonamentele se...