ANTONIU ION
• născut la 5.VI.1912
în com. Moviliţa-Galaţi

  • pictor gravor în sticlă
    A fost arestat la 9.VIII.1958 pentru activitate
    legionară. Prin sentinţa nr. 510/1959 a Tribunalului Militar
    Bucureşti, a fost condamnat la 16 ani muncă silnică.
    Pus în libertate la 23.VI.1964 prin Decretul nr. 310/1964.

sursa: ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. D 000018, f. 100