Cataloage expoziții de stat, republicane, saloane, bienale, cvadrienale, colective și lucrări de sinteză: