Cataloage expoziții de stat, republicane, saloane, bienale, cvadrienale, colective și lucrări de sinteză (în ordine cronologică 1964-prezent):