Powered by emaze
Powered by emaze

Expoziția documentară „Artiști în temnițele comuniste” este concepută și pregătită pentru a putea fi găzduită și acomodată în mediul online. Prezintă artefacte provenind de la artiști precum Lena Constante, Elena (Vavilin) Vavilyna, George Tomaziu, Elena Pătrăşcanu Veakis, Constantin Iordache, Ion Cristodulo etc., beneficiind de panouri informative și documentare, fiind acompaniată de video documentare accesibilizate pentru formatul expoziției.

Echipa „Artiști în temnițele comuniste”:
Cercetare și documentare: Cristina Anisescu, Cosmin Nasui
Concept de prezentare și arhitectură de expoziție și design grafic: PostModernism Museum

Prin parteneriatul cu Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (C.N.S.A.S.), Direcţia Cercetare, Expoziţii, Publicaţii, Serviciul Programe Educaţionale expoziția „Artiști în temnițele comuniste” este acompaniată de „TEXTE ARESTATE – OPERE CONFISCATE. Manuscrisele scriitorilor în arhivele Securităţii” care îşi propune să realizeze o radiografie a registrelor totalitare din comunism prin interogarea triadei Securitate – Manuscris – Autor, să prezinte metodele şi tehnicile de control, supraveghere şi pedeapsă folosite de instituţiile represive şi să formuleze noi ipoteze de studiu privind fenomenul „rezistenţei culturale”.

Echipa „TEXTE ARESTATE – OPERE CONFISCATE. Manuscrisele scriitorilor în arhivele Securităţii”
Coordonator proiect: Cristina Anisescu
Coordonator științific: conf. univ. dr. George Ardeleanu
Cercetare și documentare: Cristina Anisescu, Florentina Budeancă, Andrei Galiță și Felicia Bugnariu
Colaboratori externi: grupul de masteranzi ai Facultății de Litere, Universitatea din București
Design grafic: Teodora Pop și Cristina Anisescu

Documentele provin din fondurile Manuscrise, Penal, Informativ, Reţea şi Documentar din Arhiva CNSAS şi acoperă următoarele teme: scurt istoric al dispoziţiilor legale şi al instituţiilor care s-au ocupat de cenzură; procesele reprezentative ale scriitorilor, cu evidenţierea manuscriselor confiscate – „corpuri delicte”; cazurile unor scriitori şi autori de texte care au fost persecutaţi; metode şi tehnici de urmărire şi de reprimare utilizate de Securitate.

Piesele centrale ale expoziţiei sunt manuscrisele identificate în Arhiva CNSAS: creaţii cu valoare literară, poezii, poeme, eseuri, jurnale personale, memorii, note şi însemnări privind anumite evenimente sau aspecte ale vieţii sociale, însemnări din detenţie, critici şi adnotări ale unor lucrări relevante interzise etc.

Cele mai multe dintre ele nu au avut conţinut „subversiv” însă, cu toate acestea, au fost căutate cu îndârjire, confiscate şi folosite de reprezentanţii instituţiilor represive pentru condamnarea sau „domesticirea” celor care le-au creat şi pentru a motiva deschiderea unor dosare de urmărire.