Cosmin NASUI, editor coordonator
Luiza BARCAN • Cosmin Nasui • Cristian Vasile
Artiști și istorici de artă în detenția politică a regimurilor totalitare, volumul 1

Artişti şi istorici de artă în detenţia politică a regimurilor totalitare din România / Cosmin Nasui (ed. coord.), Luiza Barcan, Cristian Vasile.

  • Voluntari : Postmodernism Museum, 2023-
    3 vol.
    ISBN 978-606-94719-9-9
    Vol. 1. – 2023. – ISBN 978-606-94719-8-2
  • 208 pagini

Volumul poate fi comandat de aici.


„Publicația de față este prima dintr-o serie de trei volume dedicate artiștilor și istoricilor de artă în detenția politică a regimurilor totalitare din România. Studiile cuprinse în acest volum și în cele ce urmează, dedicate categoriilor socio-profesionale ale lumii artistice, sunt elaborate de cercetători care provin din mai multe câmpuri de interese și specializări științifice ce utilizează metodologii interdisciplinare. Cercetarea studiilor de caz a pornit prin identificarea, în cadrul unei cercetări preliminare, a peste 170 de artiști și peste zece istorici de artă din România, care au cunoscut diverse forme ale detenției în diferite regimuri totalitare din România.

Acești artiști și istorici de artă au fost neglijați, epurați sau excluși din cercetarea, studierea și contextualizarea narațiunilor mari, de sinteză, sau a monografiilor artistice ale istoriei artei din România și totodată neintegrați studiului fenomenelor concentraționare și totalitare mai largi.

În funcție de fiecare caz individual de artist sau istoric de artă, asistăm la manifestarea, în stadii diferite, a acceptării constrângerilor politice, neacceptării lor sau chiar a suspensiei sociale (în comunism și postcomunism), ilustrată prin folosirea unui spectru controversat de caracterizări binare (de la încadrări precum bandiți sau dușmani ai poporului, la martiri sau sfinți ai închisorilor). Abordarea în cheie postmodernă filozofică – nici eroi, nici victime – temperează controversa, recursul la etichetare, tendințele esențialiste și moralizatoare.” – Cosmin Nasui, editor coordonator


Cuprins:

Note asupra ediției – Artiști și istorici de artă în detenția politică a regimurilor totalitare din România

Cosmin Nasui – Honoriu Creţulescu și Vasile Hudici, artiști și cadre didactice ale catedrei de pictură a Academiei de Arte Frumoase din Iași, activi în timpul rebeliunii legionare din 1941

Cosmin Nasui – Wilhelm Beneș, prozator, critic de artă, gazetar la „Sfarmă Piatră”, „criminal de război”, agentul „Bohumil”

Cosmin Nasui – Vasile Ștefan. Profesor și rector al Academiei de Arte Frumoase din Odesa, în timpul ocupației românești, pictor în perioada comunistă

Cosmin Nasui – Avatarurile lui George Tomaziu: artist, poet, spion, deținut politic, agent de influență

Cristian Vasile – Oameni de artă în detenția regimurilor totalitare: cazul Barbu Brezianu

Luiza Barcan – Constantin Calafateanu – Pictura ca destin în infernul comunist