Bucescu Alexandru

 • născut la 2.V.1920
  în Bucureşti
 • pictor
  A fost arestat la 26.V.1959 pentru activitate legionară.
  Prin sentinţa nr.903/1959 a Tribunalului Militar
  Bucureşti, a fost condamnat la 15 ani muncă silnică.
  Pus în libertate la 29.VII.1964 prin Decretul
  nr.411/1964.

surse:
ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. D 000018, f. 91
Fișele matricole penale din AANP