Caba Ion

 • născut la 18.V.1924
  în com. Aluniş-Cluj
 • pictor
  A fost arestat la 30.XI.1950 pentru activitate
  legionară. Prin decizia M.A.I. nr.551/195o, a fost încadrat
  în colonie de muncă pe timp de 36 luni.
  Pus în libertate la 29.XII.1953

sursa: ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. D 000018, f. 127
Fișele matricole penale din AANP.