„În legătură cu cercetările efectuate asupra numitului Cernătescu Eugen, învinuit ca informator al Gestapoului Direcțiunea Generală a Securității Poporului, cu ord. nr 542-I/144889 din 13 Iulie 1950, ordonă arestarea și cercetarea numitului Cernătescu Eugen, cu mențiunea de a fi înaintat justiției, fără oaltă aprobare, înaintându-ne totodată, o notă, din care reiese că susnumitul în trecut a fost plecat din țară, la Paris, de unde s-a înapoiat în anul 1945. Este semnalat că a fost secretatul cultural al Serv. Presei și Propagandei la Wichy- Franța și că figurează pe un tabel, ca informator al Gestapoului” – Eugen Cernătescu, ACNSAS, fond Penal, dosar 17065, f. 50.

„Cernătescu Eugen, arestat la 29 iulie 1950, în București, este născut la 24 decembrie 1897, în orașul Craiova, fiul lui Ion și Elena, de origine socială burghezăm cu serviciul militar satisfăcut la Reg. 70 Art Roman, ca studii posedă diploma de absolvire a Academiei de Arte Decorative din Paris, căsătorit cu Irina Cernătescu, născută Vornoff, nu a făcut și nu face politică.”- sursa Eugen Cernătescu, ACNSAS, fond Penal, dosar 17065, f. 19.

„În luna septembrie 1941, a fost delegat de Ministerul Propagandei și trimis la Lyon Franța, pe timp de trei săptămâni unde a montat standul României, în cadrul expoziției de acolo și totodată, a supravegheat și a dat lămuririle necesare în legătură cu obiectele expuse. (…) În luna septembrie 1942, Cernătescu a fost trimis din nou ca delegat de Secretariatul General al Ministerului Propagandei în Franța, la Lyon, unde a montat standul Târgului de Monstre, însă de data aceasta fără știrea fostului ministru al propagandei, Alexandru Marcu, care în timpul acela se afla cu corespondenții de presă străini în vizită prin Transnistria.

În timpul expoziției, în colaborare cu consulul general al României la Lyon a înființat un centru cultural pe lângă Consulatul României din acel oraș. În acest sens cu aprobarea legației române din Franța, Cernătescu Eugen a fost atașat ca secretar cultural pe lângă Consulatul României din Lyon, unde a rămas și a funcționat până la sfârșitul lunei Mai 1944.” – sursa Eugen Cernătescu, ACNSAS, fond Penal, dosar 17065, f. 20.


surse: Fișele matricole penale din AANP