născut 3 septembrie 1904, Pitești

A fost arestat la data de 28.02.1961 în baza mandatului de artestare nr 49/962 emis de T.M. Reg M. București fiind condamnat la 5 ani pentru uneltire. În ziua de 11.04.1964 a fost pus în libertate. – sursa Paul Cernovodeanu, ACNSAS, fond Penal, dosar nr. 50020, vol. 4, f. 4v

A fost condamant la 5 ani de închisoare corecțională și confiscarea totală a averii personale. Faptele reținute în sarcina condamnatului: în perioada 1954-1961 a comentat dușmănos știrile de radio audiate la posturile imperialiste, a denigrat realizările regimului nostru democrat popular în domeniul construcției socialiste și a propagat ideea superiorității sistemului capitalist, preconizând totodată schimbarea oridinei sociale de stat în urma conflagrații provocată de puterile imperialiste.” – sursa: Paul Cernovodeanu, ACNSAS, fond Penal, dosar nr. 50020, vol. 5, f. 170

Fișele matricole penale din AANP