Istoric şi muzeograf la Muzeul Municipiului Bucureşti în cadrul Biroul de Istorie Bucureşteană, este autor al volumelor „Oraşul din oraş” (2014) şi „Ieri şi azi în Bucureşti” (2016) apărute la editura Muzeului Municipiului Bucureşti şi care tratează evoluţia spaţiului urban bucureştean de-a lungul istorie sale.

Realizator al unor expoziţii privind istoria oraşului Bucureşti în diferite ipostaze la Biblioteca Naţională a României, Biblioteca Academiei Române sau Muzeul Municipiului Bucureşti, cu peste 30 de articole în reviste de popularizare a istoriei şi anuare de specialitate despre istoria şi aspectul urban, monumentele de for public, cât şi interviuri radio şi tv.

A organizat între 2014 – 2016 o serie de conferinţe la Palatul Suţu legate de istoria, arhitectura, antopologia şi evoluţia urbană.

A susţinut conferinţe având subiecte legate de modificarea aspectului Bucureştilor ca urmare a intervenţiei umane. Participant la o serie de proiecte care îşi propun reconstituirea istoriei urbane şi doctor in istorie cu o teză despre evoluţia oraşului Bucureşti în perioada comunistă.

Expert în cadrul proiectului Măririle și decăderile monumentelor din România