„Însumînd, selectate şi filtrate în forma şi expresia operei finite, rezultatele unei experienţe de patru ani, de cînd Cantea a absolvit Institutul, prima sa expoziţie (galeria Cenaclu, Hanul cu Tei, februarie) afirmă, fără posibilităţi de tăgadă,un debut promiţător.
Pe artist îi remarcasem la Medgidia încă în 1974, apoi la trienala din 1976 şi în acelaşi an la simpozionul de la Curtea de Argeş (la tînăra fabrică de porţelan unde lucrează – peste treizeci de prototipuri intrate pînă acum în producţie), faptele de activitate artistică indicînd posibilităţi multiple ale unui demers care, în expoziţie, se limitează, concentrat şi aprofundat, la programul obiectului din porţelan cu finalitate decorativă în ambianţ locuinţei (ori într-un alt spaţiu social închis). Obiectele aparţin unei lumi de metafore şi alegorii (Zodiacul, Pegasul, Primăvara etc.), se poate spune, unei mitologii personale captivante. Metaforele sînt recepţionate odată cu aprecierea de calitate a expresiei plastice şi picturale proprie fiecărei lucrări.” – Horia Horșia, în revista Arta, nr 2-3, 1979