Crismaru Orest

 • născut la 17.VI.1921
  în satul Măzăneşti-Dregoteşti
 • sculptor
  A fost arestet la 10.IV.1959 pentru agitaţie.
  Prin sentinţa nr.334/14.VI.1960 a Tribunalului Militar
  Iași a fost condamnat la 6 ani închisoare corecţională.
  Pus în libertate la 24.XII.1963, prin Decretul nr.767/1963.

surse:
ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. D 000018, f. 103
Fișele matricole penale din AANP