Czeghedi Ileana

  • născută la 30.XI.1921
    în Comuna Furto-Ungaria
  • artistă
    A fost arestată la 08.II.1950 pentru trecerea frauduloasă a frontierei. Prin sentința nr.70 din 13.I.1950 a Parchet. Milit. Cluj a fost condamnată la 3 ani închisoare corecțională
  • Pusă în libertate la 07.III.1953

sursa: ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. D 000018, f. 18