Dumitrescu Dumitru

• născut la 20.III.1918
în Slatina

  • pictor decorator
    A fost arestat la 30.X.l958 pentru uneltire contra ordinei sociale.
    Prin sentinţa nr.364/1959 o Tribunalului Militar Craiova, a fost condamnat la 20 ani muncă silnică.
    Pus în libertate la 30.VII.1964 prin Decretul nr.411/1964.

surse:
ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. D 000018, f. 101.
Fișele matricole penale din AANP