n. 3.11.1901, Buhuși – ?

„La 15.05.1948 a fost arestat de organele Reg. M.A.I. pentru uneltire contra ordinei sociale. Din cercetări a reieșit că Hudici Vasile s-a încadrat în mișcarea legionară în anul 1939, unde a desfășurat o intensă activitate în favoarea acestei mișcări. În anul 1941 a fost condamnat de Tribunalul Militar al Corpului 4 Armată Iași, la 3000 de lei amendă și 200 de lei cheltuieli de judecată prin sentința 467 din 17.05.1941 pentru participare la rebeliune. La 27.11. 1942 a fost internat în lagărul din Tg. Jiu, iar la 30.03.1943 a fost pus în libertate.

După 23 August 1944 și-a continuat activitatea sa legionară în scopul subminăroii regimului democrat popular. Astfel în anul 1947 s-a încadrat în organizația subversivă legionară de tip fascist și paramilitară, ce depinde de Regionala Moldovei condusă de Traian Ambrozie, având legături directe cu numitul Balanescu Gabriel, șeful regionalei, care i-a dat instrucțiuni să recruteze noi membri în organizație.

(…) După cercetări a fost înaintat în judecată Trib. Mil. Iași care prin sent. nr. 70 din 24.01.1949 l-a condamnat 9 ani de muncă silnică, 5 ani degradare civică și confiscarea averii, cu computarea detenției preventive. În prezent se află încarcerat la Penitenciarul Gherla în executarea pedepsei care expiră la 12.05.1957. Față de cele arătate mai sus, propune a i se aplica prevederile Decretului 72/950, însă să i se fixeze domicoliul obligatoriu timp de 24 luni.” – sursa: Hudic Vasile, ACNSAS, fond Penal, dosar nr. 114, vol. 10, ff. 3-4.

„Prin ordinul M.A.I., nr. 10.030 din 26 august 1958, i s-a fixat loc de muncă pe timp de 36 de luni în cadrul coloniei Periprava” – sursa: Hudic Vasile, ACNSAS, fond Penal, dosar nr 000114_010, f. 30-31

Hudici Vasile s-a născut pe 3 noiembrie 1901 în Buhuși, fiind fiul lui Ioan și Eufrosina, pictor, cu ultimul domiciliu în comuna Răchitoasa, raionul Fetești, regiunea Constanța cu loc forțat de muncă, timp de 36 luni. Pedeapsa începe la 12 sept. 1961 și expiră la 12 sept. 1964.

A fost internat la Locul de Muncă, timp de 72 de luni cu Domiciliul Obligatoriu în comuna Răchitoasa.

Surse:
ACNSAS, fond Penal, dosar nr. 114, vol. 10
Fișele matricole penale din AANP