Istrate Alexandru

 • născut la 1.IV.1915
  in Bicaz
 • pictor
  Prin sentinţa nr.341/1949 a Curţii Bucureşti, a fost condamnat la muncă silnică pe viaţă, în contumacie.
  Prin Decretul nr.421/1955 i s-a redus pedeapsa la 12 ani şi 6 luni.
  A fost arestat la 10.X.1956 pentru crime contra umanităţii.
  Pus în libertate la 31.VII.1964, prin Decretul nr.411/1964.

surse:
ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. D 000018, f. 95.
Fișele matricole penale din AANP