Langa Tertulian

  • născut la 26.X.1922
    în Tg. Mureș
    • pictor
    A fost arestat la 23.IV.1948 pentru crima de uneltire contra ordiniei sociale, Prin sentinţa nr.754/l950 a Tribunalului Militar Bucureşti, a fost condamnat la 20 ani muncă silnică
    Pus în libertate la 26.VI.1964, prin Decretul nr. 310/1964.

surse:
ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. D 000018, f. 96.
Fișele matricole penale din AANP