UN NOU MIJLOC DE TRANSPORT – METROUL CARACTERISTICI
• Viteză maximă…………………………………….. 80 km/h
• Viteză comercială ……………………………… 36 km/h
• Capacitate de transport………………………50.000 călători/h și sens
• Energie electrică necesară pentru un călător/km…………………………………………… 0,06 kWh
• Distanţa medie între staţii………………….. 1 400 m

DETALII SPECTACULOASE
• Din pămîntui excavat la primul tronson al metroului s-ar putea face un munte conic avînd diametrul şi înălţimea de 150 m.
• Volumul de apuismente (cca 20 milioane mc) este echivalent cu al unui lac avînd 5 km lungime, 2 km lăţime şi adîncimea de 2 m.
• La realizarea tronsonului au colaborat 18 unităţi de construcţii-montaj, 48 institute de cercetare, proiectare şi învăţâmînt su­perior, 44 de întreprinderi şi subunităţi industriale furnizoare de echipament tehnic, 14 ministere şi organe centrale ale puterii de stat, întreprinderea «Metroul«-Bucureşti fiind proiectantul ge­neral.

O PRIVIRE SPRE VIITOR
• Cînd întreaga magistrală Militari-Titan va fi dată în exploa­tare vor circula 40 de trenuri pe oră şi sens la un interval de 90 de secunde.
• Trenurile vor avea o capacitate de 1 250 de călători.
• Magistrala I va avea patru tronsoane: «Semănătoarea» — «Timpuri noi» (8,1 km), «Timpuri noi» — «Republica» (9,3 km), «Eroilor» — «IREMOAS» (8 km), «Semănătoarea» — «Podul Grant» (1,5 km).
• Tronsonul al II-lea (Timpuri noi» — «Mihai Bravu» — «Dristor» — «Sălăjan» — «Titan» — «Morarilor» — «Republica»), la care lucrările sînt în curs de execuţie, urmează a fi dat în exploa­tare în decembrie 1981.
• Pe cel de-al III-lea tronson, care va fi gata în 1983, se lucrează în prezent la structura staţiilor de la «Politehnică», «Lujerului», «Valea Cascadelor» şi «IREMOAS».
• Tot în 1983 va fi gata tronsonul al IV-lea pentru care în mo­mentul de faţă au început lucrările de deviere a Dîmboviţei (lîngă Stăvilarul Ciurel), în vederea subtraversării acesteia de către galeria de metrou.
• In acest an vor fi începute lucrările la magistrala nord-sud, a cărei documentaţie este în prezent în curs de avizare. – sursa: Ştiința şi Tehnică, nr. 1, 1.01.1980, p. 3.


„Primul tronson de metrou, Timpuri Noi – Piaţa Unirii – Eroilor – Staţia Petrache Poenaru (fostă Semănătoarea), având o lungime de 8,9 km, 6 staţii, dispeceratul central şi un prim depou (în zona Ciurel), a fost pus în funcţiune în 16 noiembrie 1979. Teama de eventuale incidente tehnice a făcut ca inaugurarea oficială, în prezenţa cuplului Ceauşescu, să aibă loc în 19 decembrie 1979, fiind precedată de o lună de circulaţie normală, declarată însă formal perioadă de probe tehnologice cu public.” – Alexandru Nicolae Panaitescu