Marian Constantin, istoric şi critic de artă, deţine in prezent funcţia de director adjunct – departament artă în cadrul Muzeului Municipiului Bucureşti. Este expert acreditat al Ministerului Culturii în domeniul artă plastică, artă decorativă Istorism, Art-Nouveau, Art Deco. Este curator a numeroase expoziţii muzeale şi de artă contemporană şi autor a unor studii critice şi de istoria artei.

Cărti de autor: Palate şi colibe regale din România- arhitectura şi decoraţia interioară în slujba monarhiei (1875-1925), ed. Compania 2007, Palatul Cotroceni – destinul unei reședințe princiare, ed. Noi Media-Print 2011, Theodor Aman – Renaștere şi edificare, ed. Noi Media Print 2016.

Autor în cadrul volumului Centenarul femeilor din arta românească, vol. 1 produs de PostModernism Museum.