n. 26 ianuarie 1952, Bucureşti

Istoric de artă și muzeograf. A absolvit Facultatea de Arte plastice a Institutului „Nicolae Grigorescu” din Bucureşti, secţia de Istoria şi Teoria Artei, în 1976, cu lucrarea de diplomă: Activitatea de arhitect, pictor şi grafician desfăşurată de Marcel Iancu (1895-1984) în România, condusă de prof. dr. Paul Constantin.

A activat ca muzeograf specialist în artele grafice la Muzeul Național de Artă al României din 1979, când a intrat prin concurs la cabinetul de Desene și Gravuri.

Domeniul de cercetare îl constituie cunoașterea tehnicilor artistice, de grafică în special (desen şi gravură), istoria şi dezvoltarea lor stilistică în arta românească şi europeană (mai ales franceză), din secolele XIX şi XX. Bursa Guvernului francez pentru un stagiu de documentare în arta grafică la Paris, muzeele Luvru şi Orsay (1993). Cursuri despre simbolism la Universitatea de vară de la Amsterdam (1994). În 2007 doctor în filologie la Universitatea din Bucureşti, cu o teză cu titlul Surse etnografice în cultura vizuală românească din secolul al XIX-lea (condusă de prof. dr. Silviu Angelescu). Premiul „G. Oprescu” al Academiei Române acordat în 2005 pentru volumul Margareta Sterian- opera grafică, Bucureşti, Editura Tehnică, 2003; Premiul „Margareta Sterian” pe anul 1995 “pentru cea mai bună expoziţie a anului: Centenar Marcel Iancu, Idem, pentru anul 1997: Gravura românească în relief 1900-1950. Din 2003 până în prezent, expert acreditat al Ministerului Culturii şi Cultelor pentru pictura și grafica românească şi europeană secolele XIX-XX. Membră UAP din 1990. Căsătorită (1982) cu istoricul de artă Gheorghe Vida (1946-2019), personalitate culturală de excepție, mentor generos și exigent al tuturor intreprinderilor pe care le-a inițiat ca muzeograf și istoric de artă.

După pensionare (2011) colaborează ca specialist consultant la Cabinetul de desene şi gravuri și la Galeria de artă românească modernă în cadrul Muzeului Naţional de Artă al României.

Activitate desfășurată exclusiv în cadrul unui muzeu de mare anvergură, în consecință lucrările  elaborate au fost mai cu seamă cataloage și repertorii din care prezentăm selectiv:

 • Theodor Aman gravor [Catalog raisonné al gravurilor din colecţiile bucureştene, studiu introductiv şi bibliografie în seria Pictori-Gravori Români], Editura Artis, Bucureşti, 1993
 • „Carol Pop de Szathmári aquarelliste”, în Revue Roumaine d’Histoire de l’Art, Série Beaux-Arts, Tomes XXXVI-XXXVII, 1999-2000
 • Margareta Sterian. Antologie de texte critice, studiu introductiv şi biobibliografie de Mariana Vida, editura “Arc 2000”, Bucureşti, 2002; Margareta Sterian – opera grafică, Bucureşti, Editura Tehnică, 2003; Între cer şi pământ.Grădinile de vis ale Margaretei Sterian [album], Editura Scaiul, Bucureşti, 2006; Margareta Sterian.Opera Pictată, Editura Alicat, Bucureşti, 2007; Margareta Sterian.Opera decorativă, Fundația pentru știință și artă a Academiei Române, București, 2016
 • „Sources ethnographiques et image artistique dans la culture visuelle roumaine du XIXe siècle”, în Revista de etnografie şi folclor,  Serie nouă, nr. 2, 2007 p. 273-296
 • „Constantin Brâncuşi dessinateur”, în Ligeia, Paris, ianuarie- iunie 2005
 • Grigorescu pictor al naturii /Grigoresco peintre de la nature.(1838-1907), [în colaborare cuAdriana Șotropași Monica Enache] Muzeul National de Arta al Romaniei, Bucuresti, 2007
 • Repertoriul graficii româneşti din secolul al XX-lea, vol. VII, litera S – Jean Alexandru Steriadi.1880-1956, Muzeul Naţional de Artă al României, Bucureşti, 2012;  Repertoriul graficii româneşti din secolul al XX-lea,vol. VIII, litera Sa-Schm, Muzeul Naţional de Artă al României, Bucureşti, 2013
 • Un călător francez în Balcani. Théodore Valério, Muzeul Naţional de Artă al României, Bucureşti, 2014
 • Grafica modernistă în România anilor 1930-1940, [Catalog cu prezentarea expoziţiilor moderniste din Bucureşti între 1929 – 1936, 30 de biobibliografii şi o selecţie de 60 de lucrări comentate], Muzeul Naţional de Artă al României, Sala de grafică a Galeriei de artă românească modernă, septembrie 2003 – februarie 2004
 • Ipostaze ale modernismului. Pictura în Bulgaria, Grecia, România, 1910-1940,  [Catalog trilingv, de Takis Mavrotas, Mariana Vida, Irina Genova], expoziție tripartită București, Sofia, Atena, 2009-2010
 • Epoca Biedermeier în Ţările Române 1815-1859, [în colaborare cu Elena Olariu], Muzeul Naţional de Artă al României, 6 decembrie 2013 – 27 aprilie 2014
 • Repertoriul picturii românești moderne. Secolul al XIX-lea [în colaborare cu Costina Anghel]; Muzeul Naţional de Artă al României, București: vol. I (literele A-E), 2015; vol II (literele F-H), 2016; literele I-Z (2018)
 • Arta din România. Din preistorie în contemporaneitate, vol. I-II, editori Acad. Răzvan Theodorescu și acad. Marius Porumb, Editura Academiei Române și Editura Mega (capitolele despre istoria graficii din sec XIX și XX), II. pp. 263-282; 503-533; 619-633, București, 2019

Expertă în cadrul proiectelor:
Artiste uitate din România: cercetări și studii despre contribuția femeilor la istoria artei românești