Născută în București
Studii libere de artă, Facultatea de științe juridice, Universitatea București
Debutează în viața artistică cu o expoziție personală deschisă în atelierul propriu, la București, bd. Ana Ipătescu, în 1947.

Din 1953 participă la expoziții de stat, saloane oficiale, alte manifestări colective, tîrguri naționale și internaționale, execută comenzi de lucrări de artă monumentală pentru galeriile Fondului Plastic precum și pentru instituții de stat, organizații și întreprinderi.

Expoziții personale: 1947 – București (atelier), 1968 – Galateea București 1969 – Londra (Woodstock Gallery), 1977 – Galateea, București

Expoziții de stat, colective: 1954, 1956 – București (Sala Dalles, Expoziția republicană de arte decorative), 1965, 1969, 1972, 1976 București (Sala Dalles, Trienala Artelor Decorative), 1956 – București (Expoziția de scenografie), 1959 – Ploiești (Palatul Culturii, expoziție colectivă), 1960 – București (Muzeul de artă populară al RSR; Galeriile bd Magheru – Ziua Copilului), Ploiești (Muzeul I.L. Caragiale), 1961 – București (Galeriile bd Magheru – 8 Martie), 1962 – București (Casa Scînteii – Centenarul I.L. Caragiale), 1966 – București (sala „Orizont” – Expoziția artelor decorative), 1969 – București (sala Ateneul Român – Semicentenarul PCR), Mamaia (Expoziția artelor decorative), 1972 – București (Sala Muzeului de istorie al partidului – Congresul de arhitectură), 1973 București (Sala Muzeului de istorie al partidului – Expoziția artelor decorative(, 1975 – București (Căminul artei – Expoziția artî decorativă)

Expoziții de artă românească în străinătate: 1957 – New Delhi, 1958 – Berlin, 1961 Neuchatel (Expoziția Găteala corpului), Paris, New Delhi, 1970 – Moscova, 1971 – Dusseldorf, 1972 – Tokio

Participă, de asemenea, la numeroase expoziții de artă românească organizate în străinătate de către I.R.R.C.S:

Expoziții internaționale: 1956 – Alexandria (Muzeul internațional de păpuși și jucării), Varșovia (Palatul Culturii – expoziție peramanentă), 1953 – Schöneberg (Muzeul permanent), 1961 Varșovia, Djakarta, 1963 – Tîrgul internașional dela Florența, 1965 – Colorado (Muzeul permanent), 1967 – Tărgurile internațional de la Poznan, Tel Aviv, Triest, Amsterdam, 1968 – Londra (Căminul ideal), 1969 – Tărgul internațional de la Florența, 1970 – Dublin (World Crafts Council), 1971 – Budapesta, 1973 – Faire de Paris, 1974 – Festivalul internașional de la Bromsgrave, 1974, 1975 – Concursul internațional de păpuși de la Cracovia

Lucrări în patrimoniul de stat, în colecții particulare, în colecții muzeale (București, Ploiești, Iași , Alexandria – Egipt, Varșovia, Schöneberg – R.D.G., Colorado – SUA)

Premii: 1974 – Premiul I, Pana de aur, primul Concurs internațional de păpuși, Cracovia; 1976 – Premul II, Pana de păun de argint, a doua ediție a Concursului internațional de păpuși, Cracovia