Motu Nistor

 • născut la 24.VIII.1915
  în Sititelic – Oradea
 • sculptor
  A fost arestat la 21.VIII.1958 pentru activitate
  într-o grupare legionară. Prin sentinţa nr.137/1959
  a Triaunalului Militar Cluj, a fost condamnat la 22 ani
  muncă silnică.
  Pus în libertate la 30.VII.1964 prin Decretul nr.411/1964.

sursa: ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. D 000018, f. 103.