Petre Matei, revista Arta, nr 10-11, 1981
Petre Matei, revista Arta, nr 10-11, 1981