Cercetător ştiinţific III, Institutul de istorie „Nicolae Iorga”

Domenii de interes: istoria relaţiilor româno-italiene în perioada risorgimentală; emigraţia şi imigraţia italiană în Principatele unite; călători români despre ţările române sec. XIX — XX; istoria instituţională a cercetării istorice din România în sec. XX; aboliţionismul românesc.

Membră a grupului de cercetare a istoriei minorităţilor din cadrul Institutului de istorie Nicolae Iorga;

Membră şi secretară a grupului român de studiere a relaţiilor româno-italiene în perioada risorgimentală, grup afiliat Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, Roma;

Membră a Centrului italo-român de studii istorice din cadrul Facultăţii de istorie Bucureşti

Membră a grupului: Nicolae Iorga şi moştenirea sa. Istoricişi istorie instituţională în secolul XX, din cadrul Institutului de istorie „Nicolae Iorga”

Membră în Comitetul de redacţie al „Revistei istorice”

Membră în comitetul de redacţiei al publicaţiei „Studii şi materiale de istorie modernă”

(sursa iini.ro)