Ivan Mestrovic, Statuia ecvestră a Regelui Carol I, 10 mai 1939