Ivan Mestrovic, Statuia ecvestră a Regelui Ferdinand, 14 martie 1941