Foto credite: Eugeniu Lupu

Filofteia Simionescu

Născută 13 martie 1926 în comuna Lipovăț, județul Vaslui.
Sculptor, absolventă a Institului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” – București, clasa profesor Elli Hette.

Debutează în 1953 la anuala de stat cu o compoziție în relef „Culesul merelor”. În țară participă cu lucrări de suclptură și ceramică, pictură pe sticlă, grafică de carte și „Ex libris” la toate expozițiile de Stat: Anuale, Municipale, Bienale, Quadrienale și Aniversare. În străinătate expune în Austria, Belgia, Danemarca, Elveția, Franța, R.F.Germania, Grecia, Italia, Israel, Japonia, polonia, R.S. Cehoslovacia, Suedia Turcia, URSS și R.P. Ungară.

Lucrări de artă monumentală: Muzeul de Istorie Națională al R.S. România, complexul studențesc Costinești, Teatrul Național Craiova, Muzeul memorial „Calistrat Hogaș” – Piatra Neamț

Referințe bibliografice:

Octavian Barbosa, Dicționarul artiștilor români contemporani, Ed Meridiane, 1976, p. 438.