Vavilin Elena

  • născută la 6.V.1900
    în Brăila
  • pictoriţă
    A fost arestată la 20.II.1959 pentru agitaţie.
    Prin sentinţa nr.818/17.VII.l959 a Tribunalului Militar Bucureşti, a fost achitată de orice penalitate.
    Pusă în libertate la 21.VIII.1959.

sursa: ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. D 000018, f.  99.