Adrian Majuru este istoric, antropograf și jurnalist român. Este directorul Muzeului Municipiului București și susține permanent cursuri la Facultatea de Urbanism și Arhitectură „Ion Mincu”.