Călin Hentea este publicist și istoric al propagandei. A trecut în rezervă din Ministerul Apărării Naționale în 2008, cu gradul de colonel. A fost jurnalist militar, specialist în operații psihologice și a participat la mai multe misiuni internaționale în Albania, Kosovo, Afganistan. Este un colaborator constant al revistelor „Historia” și „Magazin istoric”.

A publicat optsprezece volume de autor dedicate teoriei și istoriei propagandei, de istorie militară română și memorialistică la edituri din România și SUA, printre care Enciclopedia propagandei românești, la editura Adevărul în 2012, sau Brief Romanian Military History la editura Scarecrow Press în 2007. Cea mai recentă carte a sa este Mereu nerostita istorie a luptelor românilor din Antichitate și până în prezent, apărută în iunie 2018  la editura Cartier din Chișinău.

Este autor în cadrul volumelor „Cultura de masă în „Epoca de Aur”: Cîntarea României & Cenaclul Flacăra” și „Erotism și sexualitate în „Epoca de Aur””, produse de PostModernism Museum.

Expert în cadrul proiectelor:
Măririle și decăderile monumentelor din România