Proiectul „15 colecții private de artă românească” dezvoltă susţinerea cercetării unui segment important şi relevant al dezvoltării scenei şi pieței de artă din perspectiva beneficiarilor şi susţinătorilor acesteia. Perspectiva colecţionarilor de artă este încă destul de puţin cunoscută, deși este o parte esenţială a dinamicilor dezvoltării fenomenelor artistice şi a mecanismelor pieţei de artă libere și democratice şi ulterior a fenomenelor de valorificare, tezaurizare şi muzeificare a acestor colecții private. Viața lucrărilor de artă din colecțiile private, preferințele pentru selecția artiștilor, implicarea activă a colecționarilor prin susținerea cataloagelor și evenimentelor artistice sau a producției artistice sunt făcute cunoscute prin aceste interviuri documentare.

Proiectul „15 colecții private de artă românească” răspunde nevoilor de cunoaștere a scenei și pieței de artă din perspectiva colecționarilor de artă românească, ca parte a unui ecosistem, în care rolul acestora poate să devină determinant, prin acțiuni de mecenat, de premiere, de comisionare sau de cumpărare a producției artistice contemporane. Acest circuit al artei stă la baza producției artistice și intersectează noi subdomenii, precum economia artei.

Proiect cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național Parteneri: Modernism.ro, Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, Docuart, The Institute

mai multe: https://www.postmodernism.ro/15-colectii-private-de-arta-romaneasca