„Un rol important îl deţine în acest context cîntecul politic şi revoluţionar pentru tineret care contribuie la îmbogăţirea repertoriilor formaţiilor corale şi de muzică uşoară ale tineretului, a noi cîntece, cu un bogat conţinut educativ, patriotic şi revoluţionar, la promovarea muzicii militante, inspirate din munca şi lupta poporului şi partidului, a tinerei generaţii.” – 30 de ani sub semnul de flacăra al partidului, Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști din România 1957-1987, editată de Consiliul Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România, p. 191

Concursul Cîntecului Politic Pentru Tineret – Ediția A IV-a 1981 – Muzică Ușoară

Concursul Cîntecului Politic Pentru Tineret – Ediția A IV-a 1981 – Muzică Corală

Anii Marii Iubiri (Piese Corale Pentru Tineret) 1982

Concursul Cîntecului Politic Pentru Tineret – Ediția A Va 1984 – Muzică Ușoară

Concursul Cîntecului Politic Pentru Tineret – Ediția A Va 1984 – Muzică Corală