Pop Communism în România

Pop Communism în România

Text și contribuție Alexandra Bărdan Pop Communism în România: secretul lui Polichinelle din presa cotidiană, în anii 80 Proiectul Pop Communism a început cu studiul unor modele individuale de consum cultural din anii 1980 care au însemnat o implicare activă în...
Napoca Universitară

Napoca Universitară

Napoca Universitară, organ al Consiliului Asociațiilor Studenților Comuniști din centrul Universitar Cluj-Napoca A apărut în anul 1974 la Cluj-NapocaRevista Napoca Universitară a fost înființată de Andrei Marga, ca replică la revista Echinox.Din...
Echinox

Echinox

Revista de cultură a Consiliului UASC de la Universitatea din Cluj-Napoca Apare din decembrie 1968. A fost fondată de Eugen Uricaru și Marian Papahagi ca revistă trilingvă, română, maghiară și germană. Directorii revistei au fost Ion Pop, Eugen...
Forum studențesc

Forum studențesc

Revistă a U.A.S din centrul universitar Timișoara Are 16 pagini, costă 2 lei; are 8 numere pe an (în vacanțe nu apare);Adresa redacției: Casa de Cultură a Studenților, B-dul Tinereții, nr. 9, camera 03, tel.: 14907, 19721, Timișoara;Tiparul: Î. P. “Banat”...
Tînărul leninist

Tînărul leninist

Tînărul leninist, revistă de cultură social-politică pentru tineret a C.C. al U.T.C Apare în Editura ScînteiaTiparul Combinatul poligrafic „Casa Scînteii”Adresa redacției: București, Piața Scînteii, nr. 1, tel 176010/1095Prețul 3 leiPentru străinătate abonamentele se...
Amfiteatru

Amfiteatru

Amfiteatru Revistă literară și artistică editată de Uniunea Asociațiilor Studențești din Republica Socialistă România. De la numărul 1/1974 devine Revistă literară și artistică editată de Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști din România. Apare lunar, are 12...
Viaţa studenţească

Viaţa studenţească

Revista Viața Sudențească era revista Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România Are 16 pagini, costă 1 leu;Revistă a UA Studenților din România;Apare săptămânal;Redacția. Cod 70761, București, jud. Ilfov, Bd. Schitu Măgureanu, nr. 9, tel.: 135320;Fac...
Universitatea Comunistă

Universitatea Comunistă

Președintele de mai târziu al Institutului Cultural Român între 2013-2015, Lilian Zamfiroiu, fost membru al CC al UTC și fost redactor șef al revistei „Universitatea Comunistă”, colaborator la Radio Vacanța Costinești, apare în descrierea colegului de radio și de CC...
Convingeri comuniste

Convingeri comuniste

„Convingeri comuniste”, organ al Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din Centrul Universitar București Contradictorii și împrumutând parcă din exagerările poveștilor pescărești apar post 1989 amintirile legate de „Convingeri comuniste” ale foștilor...
Omul nou

Omul nou

Rămâne deschisă astăzi o poziționare conflictuală despre mișcarea culturală de tineret oficială vs cea neoficială. Importanța acesteia din urmă a fost prin reacția firească postdecembristă de împotrivire asupra comunismului, reconsiderată și adesea suprasolicitată....