Rămâne deschisă astăzi o poziționare conflictuală despre mișcarea culturală de tineret oficială vs cea neoficială. Importanța acesteia din urmă a fost prin reacția firească postdecembristă de împotrivire asupra comunismului, reconsiderată și adesea suprasolicitată. Putem observa că mișcarea culturală de tineret a fost organizată direct către UTC, Organizația Pionierilor sau prin instituțiile și publicațiile subordonate acestora, în colaborare cu CCES sau instituții județene și locale de partid. Mai mult putem observa că aproape toate organizările colective artistice mai mari sau mai mici aveau în componența lor adesea măcar câte un membru CC al UTC, activist de organizație UTC și desigur informatori ai Securității.