Tînărul leninist, revistă de cultură social-politică pentru tineret a C.C. al U.T.C

  • Apare în Editura Scînteia
  • Tiparul Combinatul poligrafic „Casa Scînteii”
  • Adresa redacției: București, Piața Scînteii, nr. 1, tel 176010/1095
  • Prețul 3 lei
  • Pentru străinătate abonamentele se fac prin ROMFILATELIA, București, Calea Griviței, nr 66-66, P.O.B. – Box 2001
  • În 1972, colegiul de redacție era format din: Achim Mihu (Cluj), Francisc Albert (Timișoara), Constantin Bărbulescu, Aculin Cazacu, Doina Ruxandra Ciofu, Ion Cociuba, Mihai Dulea, Dumitru Ghișe, Matin Krauss, Nicolae Lotreanu (redactor-șef adjunct), Fred Mahler, Vladimir Marin, Constantin Nicuță, Radu Negru (Iași), Petru Pânzaru (redactor-șef), Mircea Tacciu (secretar general de redacție), Dumitru Văcariu, Ion Vela, Cătălin Zamfir
  • În 1973, colegiul de redacție era format din: Eugen Florescu (redactor-șef), Constantin Borascu, Aculin Cazacu, Iulian Cîrțîna, Petru Datculescu, Erno Domokos, Nicolae Lotreanu (redactor-șef adjunct), Marin Marin, Vladimir Marin, Valentin Mureșan, Cătălina Moga, Radu Negru, Ion Noja, Ingrid Partisgh, Petru Popescu, Dumitru Priceputu, Mihail Stoica, Francisc Torok
  • Prezentare artistică Traian Vasai
  • Prezentare tehnică Fabris Laurențiu