Expoziția analizează care au fost câteva dintre preocupările sub care tinerii au fost organizați de către diferite instituții ale statului dar și prin rețele personale sociale. Expoziția este alcătuită din câteva teme caracteristice ale perioadei pentru grupurile de tineri.

„Programul are ca principal obiectiv asigurarea cadrului unitar de intensificare a eforturilor tinerei generații, ale organizațiilor comuniste, revoluționare de tineret, studenți și copii în ampla operă de edificare a socialismului și comunismului în patria noastră, asigurarea omogenității de conținut și diversificării formelor de acțiune ale Uniunii Tineretului Comunist, Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România, Organizației Pionierilor și Organizației Șoimii Patriei, întărirea și perfecționarea unității și continuității procesului de educare comunistă, revoluționară a tinerei generații” – Congresul al XII-lea al Uniunii Tineretului Comunist din Republica Socialistă România, 16-18 mai 1985, Editura Politică, 1985, pg. 93


Expoziții de artă de tineret

„Manifestări cultural-educative de mare amploare organizate de Comitetul Central al UTC, cu sînt: «Concursul Cîntecului politic», «Gala filmului cu tematică pentru tineret de la Costinești», Expoziția națională de artă plastică, «Salonul național de grafică satirică al tineretului», Colocviile de știință și tehnică, «Gala artei tinere» – au cuprins un număr mare de tineri și au avut un bogat conținut educativ.” – Congresul al XII-lea al Uniunii Tineretului Comunist din RSR 16-18 mai 1985, Editura Politică, 1985, pg. 78


Salonul republican de grafică satirică al tineretului

„Între manifestările care deja au devenit tradiționale în Stațiunea tineretului Costinești se numără și Salonul republican de grafică satirică al tineretului. Cea de a VII-a ediție, de anul acesta, a avut vernisajul pe data de 29 iunie. Juriul alcătuit din Tudor Popescu, Ana Lupaș, Simona Vărzaru, Octavian Andronic, Mihai Stănescu, Dragoș Anton, Goza Mihai, Tudor Octavian, Nicolae Mirodone, Gheorghe Bejan au acordat următoarele premii: Dan Silviu Turculeț, Ex aeqvo. Marele premiu și Premiul acordat de UAP; Radu Popovici – Ex aeqvo. Marele premiu și Premiul ziarului „Scînteia tineretului”; Sorin Dan Suhane – Premiul II; Virgil Militaru – Premiul II și Premiul revistei „Flacăra”; Valeriu Mladin – Premiul III; Cristian Marcu – Premiul III; Teodor Adrian Cenușă – Premiul III; Goerge Licurici – Premiul Stațiunii tineretului Costinești; Cristian Topan – Premiul revistei „Urzica”; Marius Danieluc – Premiul revistei „Viața studențească”. Ca în fiecare an, tinerii găzduiți la Costinești, precum și vizitatorii stațiunii, pot admira expunerile în perioada iulie – august a.c.” – Almanah Estival Vacanța BTT ’87


Concursul Cîntecului Politic Pentru Tineret

„Un rol important îl deţine în acest context cîntecul politic şi revoluţionar pentru tineret care contribuie la îmbogăţirea repertoriilor formaţiilor corale şi de muzică uşoară ale tineretului, a noi cîntece, cu un bogat conţinut educativ, patriotic şi revoluţionar, la promovarea muzicii militante, inspirate din munca şi lupta poporului şi partidului, a tinerei generaţii.” – 30 de ani sub semnul de flacăra al partidului, Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști din România 1957-1987, editată de Consiliul Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România, p. 191

Concursul Cîntecului Politic Pentru Tineret – Ediția A IV-a 1981 – Muzică Ușoară

Concursul Cîntecului Politic Pentru Tineret – Ediția A IV-a 1981 – Muzică Corală

Anii Marii Iubiri (Piese Corale Pentru Tineret) 1982

Concursul Cîntecului Politic Pentru Tineret – Ediția A Va 1984 – Muzică Ușoară

Concursul Cîntecului Politic Pentru Tineret – Ediția A Va 1984 – Muzică Corală