Această secțiune va analiza care au fost câteva dintre preocupările sub care tinerii au fost organizați de către diferite instituții ale statului, dar și prin rețele personale sociale, și va fi alcătuită din câteva teme caracteristice ale perioadei pentru grupurile de tineri.

„Programul are ca principal obiectiv asigurarea cadrului unitar de intensificare a eforturilor tinerei generații, ale organizațiilor comuniste, revoluționare de tineret, studenți și copii în ampla operă de edificare a socialismului și comunismului în patria noastră, asigurarea omogenității de conținut și diversificării formelor de acțiune ale Uniunii Tineretului Comunist, Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România, Organizației Pionierilor și Organizației Șoimii Patriei, întărirea și perfecționarea unității și continuității procesului de educare comunistă, revoluționară a tinerei generații” – Congresul al XII-lea al Uniunii Tineretului Comunist din Republica Socialistă România, 16-18 mai 1985, Editura Politică, 1985, pg. 93