„Manifestări cultural-educative de mare amploare organizate de Comitetul Central al UTC, cu sînt: «Concursul Cîntecului politic», «Gala filmului cu tematică pentru tineret de la Costinești», Expoziția națională de artă plastică, «Salonul național de grafică satirică al tineretului», Colocviile de știință și tehnică, «Gala artei tinere» – au cuprins un număr mare de tineri și au avut un bogat conținut educativ.” – Congresul al XII-lea al Uniunii Tineretului Comunist din RSR 16-18 mai 1985, Editura Politică, 1985, pg. 78