Cristian VASILE se va ocupa de chestiunea ilustrației grafice a baladelor populare românesti, în principal Miorița și Meșterul Manole, dar și a colecției „Meșterul Manole”, ca atare, de la editura Minerva în perioada comunista; analiza se va concentra asupra componenței echipei de ilustratori și asupra convergenței dintre discurs vizual și text privită din perspectiva oficială și artistică.