Câteva consideraţii privind editarea şi ilustraţia grafică a baladelor populare româneşti (Mioriţa, Meşterul Manole, Zburătorul) în perioada comunistă

text de Cristian VASILE

Mă voi ocupa în cele ce urmează mai ales de chestiunea editării baladelor populare româneşti şi a ilustraţiei lor grafice, având în atentie în principal Mioriţa, Meşterul Manole şi Zburătorul, dar şi colecţia „Meşterul Manole“, de la Editura Minerva în perioada comunistă. Analiza mea se va concentra asupra componenţei echipei de ilustratori-editori-antologatori şi asupra convergenţei dintre discurs vizual şi text privită din perspectivă oficială şi artistică. Voi discuta mai multe teme între care: ocultarea sau diminuarea (iniţială) a elementului religios; modul cum au fost editate baladele în funcţie de cele două faze mari ale comunismului românesc; reducerea referirilor la fondul comun balcanic al unor balade precum Meşterul Manole mai ales în anii comunismului naţionalist, cu sublinierea originalităţii româneşti şi a geniului creator autohton.

textul va fi disponibil integral în cadrul unui volum de specialitate publicat la Editura PostModernism Museum