Cristian Vasile este cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie „N. Iorga“ (Academia Română), redactor şef adjunct al publicaţiei „Studii şi Materiale de Istorie Contemporană”. Printre cărţile sale amintim volumul: Viaţa intelectuală şi artistică în primul deceniu al regimului Ceauşescu 1965-1974 (Humanitas, 2014). Are în pregătire un volum despre cercetarea academică umanistă sub guvernarea Gheorghiu-Dej. Este coordonator de doctorate în domeniul Istorie și predă în cadrul Şcolii de Studii Avansate a Academiei Române. Din mai 2023 este membru corespondent al Academiei austriece de științe.

Este autor în cadrul volumelor „Cultura de masă în „Epoca de Aur”: Cîntarea României & Cenaclul Flacăra”„Erotism și sexualitate în „Epoca de Aur””, „Naționalism și multiculturalism în cultura vizuală din România” , „Centenarul femeilor din arta românească” – volumul 1 și volumul 2, Artiste uitate din România: cercetări și studii despre contribuția femeilor la istoria artei românești , Noii industriași, creativii, volumul 4, 2021 și Politicile umorului de extremă dreaptă și războiul imaginilor din România, 2022, produse de PostModernism Museum.

Expert în cadrul proiectelor:
Zile și sărbători naționale în cultura vizuală din România
Măririle și decăderile monumentelor din România
Dreptul și accesul la cultură: repere din istoria culturii (de la Constituția României din 1923 până în zilele noastre)
Comunismul pe înțelesul corporatiștilor
„Mituri populare românești – Miorița, Meșterul Manole și Zburătorul în arte vizuale, ilustrație de carte și muzică rock”
Arhiva Muzeul Rock din România
Cartierele Primăverii și Dorobanți: tipologii urbane, locuitori vechi și noi
Artiste uitate din România: cercetări și studii despre contribuția femeilor la istoria artei românești
Noii industriași, creativii 04
Artiști în temnițele comuniste