Dezbaterea îi va avea ca invitați pe cercetătorii Cristian Vasile, Doru Ionescu și Cosmin Nasui.

Conferința-dezbatere are ca punct de pornire problematici și unghiuri de cercetare diverse și complementare ale experților invitați. Domeniile de analiză ale specialiștilor din panelul de lectori sunt istorie, istoria artei, istoria muzicii, antropologie, sociologie, etnologie și politici culturale. Aceștia vor face referire la studii dedicate subiectului proiectului, cu particularitățile perioadei istorice analizate. Transmiterea va fi pe Youtube și Facebook, iar  înregistrarea va fi făcută public pe rețelele sociale și profesionale ale PostModernism Museum și partenerilor săi. Conferința este moderată în mediul online, și prin intermediul comentariilor. 

Subiectele dezbaterii vor include:

  • canonul etnografic al școlii Gusti și ecourile sale de interpretare artistică
  • artiști și muzicieni culegători și interpreți de folclor în perioada național comunismului
  • interpretări artistice în cheiei specific națională ale celor trei mituri Miorița, Meșterul Manole și Zburătorul și utilizarea lor după caz ca și ediții tipografice, audio-video în protocolul diplomatic extern al diplomației culturale
  • interpretări ale demitizărilor istorice post 1989 („Ante-miorița”, „Anti-miorița”, „Negru Vodă – cuman”, „Curtea de Argeș – necropolă domnească și regală”)